62015Eki
İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı

İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
DUYURU
 

                11.07.2015 tarihinde üç oturum halinde yapılan İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı kısmında, 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 23. maddesindeki “Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden altmış puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden yetmiş puan olması gerekir’’ hükmü doğrultusunda yapılan değerlendirmede başarı göstererek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi işin yürütümü ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden ayrı ayrı olmak üzere ekli dosyalarda ilan edilmiştir.
Buna göre sözlü sınavlar, ilanda belirtilen başarı sıralamasına göre;

İşin Yürütümü yönünden sınava girecek olan adaylar için,
1’den- 12 (dahil)’ye kadar olan adaylar için: 12.10.2015,
13’den– 24 (dahil)’e kadar olan adaylar için: 13.10.2015,

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden sınava girecek adaylar için;
1’den – 14 (dahil)’e kadar olan adaylar için: 14.10.2015,
15’den– 28 (dahil)’e kadar olan adaylar için: 15.10.2015,
29’dan – 43(dahil)’e kadar olan adaylar için: 16.10.2015

tarihlerinde yapılacaktır.

Adayların kendileri için belirlenen tarihlerde Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İnönü Bulvarı No:42 C Blok 11. Kat Toplantı Salonu Emek-Çankaya /ANKARA adresinde en geç saat 09:00’da hazır bulunması gerekmektedir. Yazılı sınavı kazanmış olan adayların adreslerine posta yolu ile sonuç belgesi gönderilecek olup, sonuç belgesi ile birlikte adayların sözlü sınav tarihinde yanlarında kimliğini gösterir (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) fotoğraflı bir kimlik belgesinin de bulunması gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz. 12.09.2015

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı Yazılı Kısmını Kazananların Listesi

İşin Yürütümü yönünden liste için tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden liste için tıklayınız