Businessman Wearing a Hard-Hat Looking at a Hazard Sign --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Businessman Wearing a Hard-Hat Looking at a Hazard Sign — Image by © Royalty-Free/Corbis

30.04.2013 tarih, 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 10. madde kapsamında işverenler tarafından patlamadan korunma dokümanı hazırlanması gerekmektedir. İşletmelerde bu gerekliliği yerine getirmek için Dokümanın hazırlanması ve içeriği hakkında bilgilendirmek amaç edinilmiştir.
PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI AMAÇ:

İşyerlerindeki patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması için hazırlanması yasal bir yükümlük olan, tehlikeli bölgeler ile risk değerlendirmesi sonucu alınması gerekli teknik ve organizasyonel tedbirlerin belirlendiği patlamadan korunma dokümanın hazırlanması hakkında ilgilileri bilgilendirmektir.
PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İÇERİĞİ:

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesine göre, hazırlanacak patlamadan korunma dokümanınında;
Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği
Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak teknik ve organizasyonel önlemler
Tehlikeli bölgele olarak sınıflandırılmış yerler, özellikle yer alması gerektiği belirtilmiştir.
PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Risk Değerlendirme Yönteminin Tanımlanması
Risk Değerlendirmesinde dikkat edilecek hususlar:
İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri
Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, Bölge 0 /20, Bölge 1/21, Bölge 2/22